De Beursvloer is het evenement om contact te leggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Het idee

Bedrijven laten op deze avond zien dat ze een steentje bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door aanbiedingen te doen in de vorm van kennis, personele inzet, goederen, faciliteiten en geld. De verenigingen en stichtingen krijgen op hun beurt een kans om hun wensen kenbaar te maken aan het bedrijfsleven.

Meer dan alleen geld

Veel stichtingen en verenigingen zien vaak extra geld als dé enige oplossing van hun probleem. Ze gaan eraan voorbij dat er andere, betere en vaak goedkopere oplossingen mogelijk zijn. Daar kom je pas achter wanneer je met een geïnteresseerde buitenstander praat over je probleem, in plaats van dat je gaat 'leuren' met de gedroomde oplossing. Een organisatie die altijd geld te kort komt heeft misschien meer aan een accountant die eens over de schouder van een penningmeester meekijkt, dan aan een fonds dat de financiële gaten dekt.

 

Thema hoeken

Om er voor te zorgen dat de 'vragers' en 'aanbieders' elkaar snel kunnen vinden, zijn de aanbieders gegroepeerd rond vijf thema's:

financieel en juridisch beleid;

materialen/faciliteiten;

PR en media;

organisatie & communicatieadvies

vrijwilligers/"handjes";

Voorbeelden