Maatschappelijke organisaties komen tot mooie matches!

Met uw vereniging of stichting bent u voortdurend in touw met het organiseren van activiteiten of het verlenen van diensten. Maar eigenlijk zou u nog veel meer willen. Maar dan komen de grenzen van uw eigen organisatie in zicht.  U mist bijvoorbeeld bestuurlijke ervaring, handige contacten, specialistische kennis, de ''handjes'' om een grote klus uit te voeren of goederen. Zaken waarbij u vermoedt dat het bedrijfsleven vast iets voor u zou kunnen betekenen.

 

Hoe pak ik het aan?

Onder het motto "Geen contract maar contact" kunt u op de Beursvloer met vertegenwoordigers van bedrijven en serviceclubs zaken bespreken, waarvoor uw stichting of vereniging steun nodig heeft. De ogen van een betrokken buitenstaander; specialistische kennis; de bereidheid van een ervaren bestuurder om mee te denken; faciliteiten; personele inzet of goederen die een bedrijf ter beschikking kan stellen. Zomaar wat voorbeelden van steun, waar uw stichting of vereniging bijzonder mee geholpen kan zijn.

Voorbeelden